"Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel är kontaktlänken mellan regionen och Bryssel. Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intresse i EU-relaterade frågor."

Informationsdag, Horizon 2020-Forskning och offentlig/privat samverkan, 14 oktober 2016 i Bryssel

26 juli 2016.

Evenemanget syftar till att ge en översikt över ramen för Horizon offentliga och privata sektorn partnerskap 2020 inom följande områden:

·         Framtidens fabriker

·         Energieffektiva byggnader

·         Hållbar processindustri

·         Europeiska miljöbilar

Evenemanget kommer också att ge goda råd om hur man ansöker till Horizon 2020 under år 2017 års utlysningar.

Mer information och registering finner du här

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=E8549B02-9403-39F9-E71BF7B28BF5B857&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Infodag Horizon 2020-Smarta, gröna och integrerade transporter i Bryssel, 28 september 2016

26 juli 2016.

Under informationsdagen beskrivs ansökningsomgångar, tema för utlysningar och andra tekniska detaljer kring programansökningar.

Antalet deltagare begränsat, så anmäl dig så snart som möjligt om intresse finns. Konferensen kan också följas via webstreaming.

Deltagarna kommer att få möjlighet att presentera sin organisation och sina projektidéer på följande sätt:

- Att hålla en kort 3-minuters presentation

- Genom att delta i möten med andra projektaktörer  (max 20 minuter)

Mer information finner du här

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2016-information-day-horizon-2020-smart-green-and-integrated-transport

 

 

Europaparlamentet arbetar med ramprogrammens framtid

25 juli 2016.

Europaparlamentet har börjat utvärdera genomförandet av FP7 och Horisont 2020. Rapporten kommer att ge ledtrådar om vilka önskemål Europaparlamentet har inför nästa ramprogram. Arbetsgruppen som kommer att ta fram rapporten finns inom utskottet ITRE (industri, transport, forskning och energi).

ITRE grundade 2014 en intern arbetsgrupp för att se över implementeringen av forskningsprogrammet Horizon 2020. Gruppens arbete syftar till att titta på det faktiska genomförandet av Horisont 2020-programmet, kontrollera att programmets prioriteringar respekteras och genomförs på ett klokt sätt, och förbereda för diskussioner i ITRE.

Sedan det senaste valet till Europaparlamentet (2014) har det varit mycket politisk debatt om forskningsagendan. Även om Europaparlamentet har traditionellt forskningsvänliga ser man ännu inte att dessa prioriteringar fått genomslag.

Kommittén kommer också att anordna en offentlig utfrågning där den första är planerad till den 10 november 2016.

 

Tidsplanen för arbetet innebär att man planerar ett förslag till betänkande våren 2017. Förslaget kommer sannolikt att röstas igenom sommaren 2017.

 

Samråd angående övervakning och rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp

25 juli 2016.

Kommissionen har lanserat två samråd som berör övervakning och rapportering av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp från tunga fordon respektive utsläppsnormer för lätta fordon. Dessa är nu öppna att besvara för intressenter i hela Europa.

Det är EU-kommissionens generaldirektorat för klimatpolitik som har öppnat samråden.

Det första samrådet är del i förberedelsen av lagstiftning kring övervakning och rapportering för tunga fordon. Det andra samrådet som har öppnats är en del i översynen av det regelverk som finns kring utsläppsnormer för lätta fordon. Till båda samråden välkomnas alla medborgare och organisationer att lämna sina synpunkter och EU-kommissionen riktar sig inte till någon särskild.

Sista dagen att lämna in synpunkter till inspelen är den 28 oktober 

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0031_en.htm

Sven Kastö

Småland-Blekinges Brysselkontor fick fortsatt förtroende som vice ordförande i Östersjönätverket informal Baltic Sea Group (iBSG)

by Sven Kastö

Sven Kastö

EU-kommissionär för reg frågor, C Cretu, fortsätter att betona utv för städer och solidaritet med de fattigaste. Få nyanser där emellan.

by Sven Kastö